Το Επίσημο Σύστημα Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων

Η απόσυρση συνεχίζεται και για το 2015

Με την έγκριση του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΔΟΕ μετακομίζει από 01/07/2012 σε νέα έδρα:  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232  (χάρτης)

 


Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Server Error in '/' Application.

Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.]
   System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +3552635
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +203
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +25
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +966
   System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +92
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +165


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.34248