Το Επίσημο Σύστημα Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων

Η απόσυρση συνεχίζεται και για το 2015

Με την έγκριση του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΔΟΕ μετακομίζει από 01/07/2012 σε νέα έδρα:  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232  (χάρτης)